Αναζήτηση

Στηθαία Εθνικών Οδών (ΣΤΕ-1)

Η ASCO παράγει μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τύπου ΣΤΕ-1 από χάλυβα, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461.

Έχει βελτιώσει το αντίστοιχο σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ και κατέχει σχετικό πιστοποιητικό χρησιμότητας αριθ.1004478 Ο.Β.Ι.

Σχετικά Προϊόντα
Στηθαία Εθνικών Οδών
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images