Αναζήτηση

Βιομηχανικές Σκάλες - Ανεμόσκαλες

Η ASCO κατασκευάζει βιομηχανικές σκάλες με σκαλοπάτια και πλατύσκαλα από σχάρα (όλους τους τύπους ), τους μεταλλικούς φορείς, και τα κιγκλιδώματα.

Οι βιομηχανικές σκάλες της ASCO είναι γαλβανισμένες εν θερμώ, ή γαλβανισμένες και βαμμένες (οι φορείς και τα κιγκλιδώματα).

Κατασκευάζονται σύμφωνα με το DIN 24531 και προσφέρουν αντιολισθητικότητα και ευκολία στην εγκατάσταση (βιδωτές).

Η ASCO κατασκευάζει επίσης ανεμόσκαλες βιομηχανικές με ή χωρίς κλωβό ασφαλείας σύμφωνα με το DIN 24532.

Σχετικά Προϊόντα
Ανεμόσκαλες Οικοδομικές
Ανεμόσκαλες κατά DIN 24532
Σκάλες Κινδύνου
Σκαλοπάτια από Ηλεκτροπρεσσαριστή Σχάρα τύπου Ά με αξονική βροχίδα 34x38 mm
Σκαλοπάτια από Περαστή Σχάρα τύπου Π-Γ με αξονική βροχίδα 15x76 mm
Σκαλοπάτια από Πρεσσαριστή Σχάρα τύπου ΠΡΒ-Μ με αξονική βροχίδα 33x33 mm
Σχάρες Περαστές για Πλατύσκαλα
ΣκάλεςΑπλές
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images