Αναζήτηση

Φρεάτια, Κανάλια και Καπάκια για Δημόσιους χώρους

Η ASCO κατασκευάζει κανάλια και φρεάτια γαλβανισμένα εν θερμώ κατα ISO 1461, από βιομηχανικές σχάρες (όλοι οι τύποι) και τελλάρα έδρασης από γωνιακά ελάσματα.

Τα κανάλια και φρεάτια της ASCO ανταποκρίνονται σε κάθε ζητούμενο φορτίο, ανάλογα με το πλάτος του καναλιού.

Έχουν μεγάλη επιφάνεια απορροής (63~79%), επίπεδη επιφάνεια, ελαστικότητα στους κραδασμούς, χαμηλό βάρος και δυνατότητα αντικλεπτικής προστασίας (φρεάτια).

Σχετικά Προϊόντα
Τυποποιημένα Φρεάτια και Κανάλια
Πρεσσαριστή Σχάρα με αξονική βροχίδα 33x33
Καπάκια Στεγανά
Καπάκια Κλειστά
Ηλεκτροπρεσσαριστή Σχάρα με αξονική βροχίδα 34x38 mm
Σχάρες Προστασίας Δένδρων
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images