Αναζήτηση

Φρεάτια Αντικλεπτικά

Η ASCO κατασκευάζει αντικλεπτικά φρεάτια γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461, από βιομηχανικές σχάρες (όλοι οι τύποι), με τελλάρο έδρασης απο γωνιακά ελάσματα.

Τα Αντικλεπτικά φρεάτια ASCO είναι εφεύρεση της ASCO και καλύπτονται από διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αριθ.1006841 .

Έχουν μεγάλη επιφάνεια απορροής (63~79%), επίπεδη επιφάνεια, ελαστικότητα στους κραδασμούς, χαμηλό βάρος και δυνατότητα αντικλεπτικής προστασίας (φρεάτια).

 


 
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images