Αναζήτηση

Ηλεκτροπρεσσαριστές Σχάρες

Οι Ηλεκτροπρεσσαριστές Σχάρες είναι συγκολλημένες σε κάθε κόμβο (λάμας-εγκαρσίου) γεγονός που εξασφαλίζει την διατήρηση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων της Σχάρας μετά από οποιαδήποτε κατεργασία και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι Σχάρες αυτές παρουσιάζουν υψηλή σταθερότητα και βέλτιστη διανομή φορτίων.

Η γραμμή παραγωγής Σχαρών της ASCO είναι πλήρως αυτοματοποιημένη .Είναι από τις πιο σύγχρονες μηχανές στην Ευρώπη. Έχει την δυνατότητα με την κατάλληλη παραμετροποίηση να παράγει σχάρες σε φύλλα με λάμα πάχους εώς 5 mm και σε βροχίδες λάμας 15, 25, 30, 34, 41 και 43 mm, καθώς και πολλαπλάσιά τους. Με αυτό τον τρόπο η γραμμή μπορεί να παράγει και βροχίδες όπως 50, 60 και 68 mm, που είναι κατάλληλες για κιγκλιδώματα περίφραξης.

Τυποποιημένες σχάρες διατίθενται σε βροχίδα 15Χ76,25Χ76 (στρογγυλή ράβδος) και 34Χ38(στριφτή ράβδος)


 
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images