Αναζήτηση

Περιφράξεις από Ηλεκτροπρεσσαριστά Κιγκλιδώματα

Οι Ηλεκτροπρεσσαριστές Περιφράξεις δημιουργούνται από κιγκλιδώματα που κατασκευάζονται από διαμήκεις λάμες και εγκάρσιες ισιες ράβδους με την μέθοδο της ηλεκτροσύντηξης. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκάρσιες ίσιες ράβδοι συγκολλούνται αυτογενώς και βυθίζονται στις διαμήκεις λάμες σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους σχηματίζοντας κατάλληλους τετράγωνους βρόγχους.

Η γραμμή παραγωγής παράγει βροχίδες 50, 60 και 68 mm για κιγκλιδώματα περίφραξης.

Οι περιφράξεις ΑΣΚΟ προσφέρονται σε βασικό μήκος 2000 mm αξονικά, διάφορα ύψη και βροχίδες, με βασική λάμα 25Χ2 ή 25Χ3 mm,υποστηλώματα διαφόρων τύπων (λάμα 8 mm ή IPN) για βίδωμα ή για πάκτωση,γαλβανισμένες εν θερμώ κατα ISO 1461 ή γαλβανισμένες και βαμμένες σε αποχρώσεις RAL με ηλεκτροστατική βαφή .

 


 
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images