Αναζήτηση

Περιφράξεις από Περαστά Κιγκλιδώματα

Περιφράξεις από περαστά κιγκλιδώματα είναι αυτές που κατασκευάζονται από διαμήκεις λάμες και εγκάρσιες ίσιες ράβδους, χωρίς ηλεκτροσύντηξη ή πρεσσάρισμα, αλλά πέρασμα των εγκαρσίων βεργών σε προκατασκευασμένες οπές, στην μέση ή στο πάνω μέρος των διαμηκών λαμών και σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζοντας κατάλληλους τετράγωνους βρόγχους.

Αυτή η μέθοδος παραγωγής είναι η πιο ευέλικτη όσο αφορά την γκάμα των παραγόμενων κιγκλιδωμάτων.

Οι περαστές περιφράξεις είναι καταλληλότερες για μικρές παραγγελίες με πολλές διαφορετικές τελικές διαστάσεις

Οι περιφράξεις ASCO προσφέρονται σε βασικό μήκος 2000 mm αξονικά, διάφορα ύψη και βροχίδες, με βασική λάμα 25Χ2 ή 25Χ3 mm,υποστηλώματα διαφόρων τύπων (λάμα 8 mm ή IPN) για βίδωμα ή για πάκτωση, γαλβανισμένες εν θερμώ κατα ISO 1461 ή γαλβανισμένες και βαμμένες σε αποχρώσεις RAL με ηλεκτροστατική βαφή.

 


 
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images