Αναζήτηση

Περιφράξεις από Πρεσσαριστά Κιγκλιδώματα

Περιφράξεις από πρεσσαριστά κιγκλιδώματα είναι αυτές που κατασκευάζονται από διαμήκεις λάμες και εγκάρσιες λάμες με την μέθοδο τους πρεσσαρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκάρσιες λάμες πρεσσάρονται και βυθίζονται σε προκατασκευασμένες ειδικού σχήματος εγκοπές, στο πάνω μέρος των διαμηκών λαμών και σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζοντας κατάλληλους τετράγωνους βρόγχους.

Αυτή η μέθοδος παραγωγής, εξασφαλίζει την γρήγορη, οικονομική και ποιοτική παραγωγή σχαρών, χωρίς συγκόλληση στους κόμβους και δίνει την δυνατότητα παραγωγής πολύ στενών βροχίδων.

Οι περιφράξεις ASCO προσφέρονται σε βασικό μήκος 2000 mm αξονικά, διάφορα ύψη και βροχίδες, με βασική λάμα 25Χ2 ή 25Χ3 mm,υποστηλώματα διαφόρων τύπων (λάμα 8 mm ή IPN) για βίδωμα ή για πάκτωση, γαλβανισμένες εν θρεμώ κατα ISO 1461 ή γαλβανισμένες και βαμμένες σε αποχρώσεις RAL με ηλεκτροστατική βαφή.


 
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images