Αναζήτηση

Περιφράξεις από Σωληνωτά Κιγκλιδώματα

Περιφράξεις σωληνωτές, ελευθέρου ύψους 1930 mm, τύπου ASCO, γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ISO 1461 ή και βαμμένες, από :
- Πάνελς από Φ26Χ2 με κωνικά άκρα περαστά σε στραντζαριστή λαμαρίνα μορφής Π 30/60/30 mm.
- Υποστηλώματα τοποθετημένα ανά 2000 mm ,από Φ60Χ2 .
- Ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλόνια Μ8Χ30.


 
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images