Αναζήτηση

Πρεσσαριστές Σχάρες

Οι Πρεσσαριστές Σχάρες κατασκευάζονται από διαμήκεις  και εγκάρσιες λάμες με την μέθοδο τους πρεσσαρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκάρσιες λάμες πρεσσάρονται και βυθίζονται σε προκατασκευασμένες ειδικού σχήματος εγκοπές, στο πάνω μέρος των διαμηκών λαμών και σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζοντας κατάλληλους τετράγωνους ή ορθογωνικούς βρόγχους.

Αυτή η μέθοδος παραγωγής, εξασφαλίζει την γρήγορη, οικονομική και ποιοτική παραγωγή σχαρών, χωρίς συγκόλληση στους κόμβους και δίνει την δυνατότητα παραγωγής πολύ στενών βροχίδων. Οι τυποποιημένες διαστάσεις διαθέτουν περιφερειακά ειδικό προφίλ Τ. 

Οι πρεσσαριστές σχάρες είναι οι καταλληλότερες για αρχιτεκτονικές εφαρμογές και ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας πεζών.

Η γραμμή παραγωγής έχει την δυνατότητα παραγωγής σχαρών, με οδοντωτές διαμήκεις αλλά και εγκάρσιες λάμες για πρόσθετη αντιολισθητικότητα, καθώς και κιγκλιδώματα περίφραξης ποικίλων βροχίδων.


 
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images