Αναζήτηση

Σκάλες Κινδύνου

Από Πρεσσαριστές ή Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες, πλάτους 1,63 μ.

Γαλβανισμένες εν θερμώ.

Με λάμα στήριξης 40/3 και βροχίδα 34x38 χιλ.

Με λάμα στήριξης 30/3 και βροχίδα 15x76 χιλ.

Με λάμα στήριξης 40/3 και βροχίδα 15x76 χιλ.

Για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ,για βιομηχανική χρήση ή με στενή βροχίδα για τακούνια. Λυόμενες για εύκολη τοποθέτηση.


 
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images