Αναζήτηση

Συρόμενες Πόρτες

Πόρτες περίφραξης συρόμενες, μονόφυλλες ή δίφυλλες, τύπου ASCO, γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ISO 1461 ή και βαμμένες, σε αποχρώσεις RAL από:

-Πλαίσιο από ορθογώνιους κοιλοδοκούς με ή χωρίς εσωτερικό κιγκλίδωμα (όλους τους τύπους ASCO).

-Στοπ ασφαλείας.

-Ορθοστάτη κλεισίματος από κοιλοδοκό, πύργο συγκράτησης από κοιλοδοκούς και ράουλα τεφλόν.

-Δύο μεταλλικά ενισχυμένα ράουλα για την κύλισή της.

-Οδηγό από ενεστραμμένο UPN100, και γωνία 30/30/3.

Συνδιάζονται με όλους τους τύπους περιφράξεων και δέχονται ηλεκτρικό μηχανισμό.


 
ΟΜΙΛΟΣ ASCO | NEA | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ASCO Head Office :
Stavros Amygdaleona, 655 00 Kavala
Tel.: +30 2510 392271, Fax: +30 2510 392272
Copyright © 2009-2012 ASCO Group.
All Rights Reserved.
Designed by Ingenius Images